Kişisel Verilerin Korunması

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme / Aydınlatma Metninin amacı;
İstya Turizm ve Tur Ticaret Limited Şirketi'ne (bundan sonra "istyatur" olarak anılacaktır) ait olan https://istyatur.com internet (web) adresinde yer alan internet sitesinin; internet sitesi, online sistem, üyelik, portal ve her türlü dijital, görsel, yazılı ve basılı verilerin kullanımı sırasında elde edilen ve/veya üçüncü kişilerden alınan ticari veya kişisel verilerin kullanımına ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 10. ve diğer ilgili maddeleri ile getirilen bilgilendirme / aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

Kullanıcıların internet sitesi, online sistem, üyelik, portal ve her türlü dijital, görsel, yazılı ve basılı verilerin ve ya içeriğin kullanımı ile ilgili olarak istyatur tarafından toplanan veya kullanıcıların/üyelerin kendi iradesi ile kendilerinin internet sitesine, portala veya online sisteme girdikleri kişisel verilerin toplanma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve hakları konularında şeffaf bir şekilde kullanıcıları/üyeleri bilgilendirmektir.

istyatur, internet alanında kullanıcılarına daha iyi hizmet vermek için kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan seviyede tedbirler almaktadır. Bu amacını gerçekleştirebilmek için kullanıcıların / üyelerin kişisel verileri aşağıda detayları açıklanan kapsam ve koşullarda işlenmektedir. Bu durum, kullanıcıların/üyelerin kendi güvenlik tedbirlerini alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır. Bu kapsamdaki sorumluluk istyatur’a ait olmayacaktır. Kullanıcılar / Üyeler internet sitesini, portalı, online sistemleri yasalara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. istyatur'un yazılı izni olmadan kullanıcılar/üyeler digital, görsel, yazılı v.b. her türlü veri, data, detay, içerik veya bilgi alınamaz, kopyalanamaz, kullanılamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez, saklanamaz veya işlenemez. Bu hususta istyatur’un tüm yasal hakları saklıdır.

istyatur, işbu bilgilendirme / aydınlatma hükümlerini dilediği zaman internet sitesi, portal, online sistem üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Bunun için ayrıca muhataba tebliği gerekmeyecektir. istyatur'un yaptığı güncelleme ve değişiklikler internet sitesinde, portalda veya online sistemde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Yasal mevzuat kapsamında yapılacak değişiklikler de ilgili kullanım koşullarına dahil edilecek olup, mevzuat değişiklikleri kullanıcılar / üyeler tarafından da takip edilmesi zorunludur ve mevzuat değişiklikleri tüm tarafları bağlayıcıdır. Mevzuat uyarınca kanunda, yönetmelikte veya benzeri hukuki bağlayıcılığı olan metinlerde düzenlenmemiş hususlarda; taraflar arasındaki hukuki, ticari ilişki esas alınacak olup, bu hususta bir düzenleme olmaması durumunda işin nevi gereği ticari örf ve adet esas alınacaktır. Kullanıcılar / Üyeler açıkça kanunda veya kullanım sözleşmesinde veya haricen başka yazılı metinler ile taahhüt edilmemiş olan hususların kendisine karşı veya kendi lehine hüküm ifade edeceğini iddia edemez.

a) Veri Sorumlusu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak istyatur tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

b) Toplanan Kişisel Veriler
istyatur, aşağıda belirtilen yöntemlerle/metodlarla kullanıcılardan/üyelerden çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. istyatur tarafından toplanan veriler, kullanıcıların/üyelerin kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır.

istyatur tarafından sunulan içerik veya hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu bilgilendirme/ aydınlatma metninde arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında "kişisel veri" ve "özel nitelikli kişisel veri" ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, Ticari unvan, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, şube, e-posta adresi, internet adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi, sicil bilgileri ve benzer diğer belgeler.

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların / üyelerin üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, Kullanıcı numaraları, şifre hatırlatma metodlarına bağlı içerikler.

Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri.

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere istyatur veya internet sitesi, portal, çağrı merkezleri v.b. iletişime geçme/arama/yazışma nedenleriniz, ses kayıtları, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, internet sitesi, portal veya online sistem üzerinden okunan içerikler, etiketler, kategoriler, şifreli veya şifresiz internet sitesi, sistem veya portala son giriş tarihi, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, girilen arama terimleri, ziyaret edilen içerikler, içerik veya hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar ile bunların geri dönüşleri.

Konum Verileri: Kullanıcıların / Üyelerin hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı istyatur’un internet sitesi, online sistem, portal, mobil uygulamalarını kullanırken, kendi bulunduğu konumun etrafındaki içerikleri aramak istemesi durumunda ve kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.

Ödeme Verileri: Kullanıcı / Üye fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), kullanıcıya/üyeye gönderilen faturalar ve kullanıcılardan/üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

İçerik Verileri: Üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, kullanıcı / üye notu, abonelik yenileme tarihi, içeriğin veya hizmetin kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni gibi benzer veriler.

Anket Cevapları: istyatur tarafından internet sitesi, portal, online sistem ile her türlü mobil uygulama dahilinde düzenlenen periyodik anketlere verilen cevaplar.

c) Verilerin Depolanması ve İşlenmesi:
Elde edilen kişisel verileriniz yurtiçinde veya yurtdışında istyatur’un yada bağlı kuruluşlarının, alt kuruluşlarının veya işbirliği içinde bulunduğu hizmet servis sağlayıcılarının tesisi bulunan başka bir ülkede depolanabilir ve işbu bilgilendirmedeki/aydınlatmadaki amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla orantılı olarak işlenebilir. Toplanan kişisel veriler ve içerik burada yer alan hükümlere ve verilerin depolandığı ve işlendiği ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenecektir. İşbu kapsamda yasal mevzuatlar gereği yeterli olan güvenlik uygulaması mevcut durum için yeterli olup, istyatur tarafından bu gerekliliği aşacak nitelikte bir taahhüt verilmemektedir.

d) Verileri Saklama Süresi
istyatur, elde ettiği kişisel verileri, kullanıcılara/üyelere/müşterilere sistemden/portaldan/internet sitesinden ve içeriklerden en iyi şekilde faydalanabilmeleri için işbu Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi'nde belirtilen şartlar çerçevesinde ve Üyelik Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir.

Buna ek olarak, istyatur Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında idari veya yargı süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

e) Veri Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebep
istyatur, daha etkin bir şekilde çalışmak ve kullanıcıya/üyeye/müşteriye en iyi deneyimi sunmak için ve yasal mevzuattaki şartları yerine getirmek amacı ile imkan bulunan her türlü kişisel verileri toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

Doğrudan Kullacı/Üye/Müşteri tarafından verilen Veriler: intenet sitesi, online sistem, portal, mobil uygulama ile iletişimin veya hizmetin ifası için ve internet sitesinin/ online sistemin/portalın/mobil uygulamanın kullanımı öncesinde veya sırasında, istyatur kullanıcıların/üyelerin kendi iradeleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan kullanıcı/üye/müşteri tarafından istyatur’a iradeleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar.

İnternet sitesi, online sistem, portal, mobil uygulama kullanımı ile elde edilen Veriler: istyatur'un sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım yada teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan kullanıcı/üye/müşteri kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır.

f) istyatur, veri depolama, değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama işlemleri yapabilir.

Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5., 6. ve ilgili maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu bilgilendirmede/aydınlatmada belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verileri toplamanın hukuki dayanakları;
Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve bunlara dayalı olarak sözleşmenin ifası, hakkın tesisi ve korunması
Elektronik ticaret faaliyetlerini, maliyeye ve vergiye ait hususları, tüketicinin korunmasını ve sair konuları düzenleyen yasal düzenlemeler
istyatur’un internet sitesi/online sistem/portal/mobil uygulama ile ilgili faaliyetlerinde özellikle dolandırıcılığı engellemek başta olmak üzere hizmetleri yürütebilmesi için gerekli olan verileri toplamasındaki meşru menfaatine ve ilgili yasal mevzuata dayanmaktadır.

g) Verilerin İşlenme Amacı
İşbu Bilgilendirme ile Üyelik Sözleşmesi’nde yer alan amaçlar doğrultusunda kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile düzenlenen İlkeler ve İşleme Şartları uyarınca ve aşağıda detayları belirtilen amaçlar dairesinde işlenecektir:

Ad ve İletişim Bilgileri: Şirket içi değerlendirme, iletişim, Kullanıcı kayıt, potansiyel abone bilgisi elde etmek, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, promosyon, analiz, şikayet yönetimi, abone memnuniyeti süreçlerini yönetmek, pazarlama, reklam, araştırma, faturalandırma, etkinlik bilgilendirmesi, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama, pazarlama, satış, reklam, satış sonrası hizmetleri, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, yürütülmesi, abone sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi, denetim, müşteri doğrulama, dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi;

Demografik Veriler: Promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz, iletişim, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, kullanım verileri ve ilgi alanları, sık kullanılanlar, pazarlama, satış, reklam, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, satış sonrası hizmetler, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Kullanıcı kayıt, sorun/hata bildirimi, kontrol, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama, abone portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, iletişim, optimizasyon, denetim, risk yönetimi ve kontrol, promosyon, analiz, ilgi alanları belirleme, skorlama, profilleme, pazarlama, satış, reklam, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerini yürütmek, kayıt, sorun/hata bildirimi;

Konum verileri: Konuma bağlı veya konumla ilişkili Portal fonksiyonlarının kullandırılması, denetim ve kontrol, risk yönetimi;

Ödeme Verileri: Faturalandırma sürecini yönetmek, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, tahsilat, şirket içi değerlendirme, skorlama, profilleme, müşteri ilişkileri yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim, kontrol, ödeme hizmet sağlayıcıları ile yürütülen süreçler;

İçerik: İş geliştirme, optimizasyon, müşteri ilişkileri yönetimi, denetim, kontrol, operasyonel faaliyetlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, promosyon, şirket içi değerlendirme, abone yönetimi, analiz, skorlama, profilleme, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat, satış sonrası hizmetler, iletişim, hizmet kalitesi ölçülmesi, geliştirilmesi, şikayet yönetimi süreçlerini yürütme;

Anket Cevapları: istyatur tarafından internet sitesi / online sistem / portal / her türlü mobil uygulama dahilinde düzenlenen periyodik anketlere cevap veren kullanıcıdan/üyeden/müşteriden talep edilen bilgiler, istyatur ile internet sitesi, online sistem, portal fonksiyonlarının kullandırılması ve bu fonksiyonların istyatur tarafından yerine getirilebilmesi için işbirliği yaptığı gerçek ve/veya tüzel kişiler ile internet sitesinin, online sistemin, portalın kullanım amaçlarına uygun olarak yukarıda belirtilen tüm işleme faaliyetleri kapsamında işbirliği yaptığı üçüncü gerçek ve tüzel kişiler tarafından bu kullanıcılara/üyelere/müşterilere doğrudan pazarlama yapma, istatistiki analiz yapma, süreçlerini iyileştirme ve veri tabanı oluşturma;

istyatur ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler ile yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler çerçevesinde hukuki ve ticari yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi için istyatur tarafından iş ortağı/müşteri/tedarikçiler ile yapılan sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükleri ifa etme, hak tesis etme, hakları koruma, ticari ve hukuki değerlendirme süreçlerini yürütme, hukuki ve ticari risk analizleri yapma, hukuki uyum sürecini yürütme, mali işleri yürütme, yasal gereklilikleri yerine getirme, yetkili kurum, kuruluş ve mercilerin kararlarını yerine getirme, taleplerini cevaplama, amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

h) Verilerin Aktarımı ve Paylaşımı
istyatur, Kullanıcıya/Üyeye ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri veya Kullanıcılar’ın kendilerinin iradesi ile internet sitesine/online sisteme/portala girdikleri kişisel bilgileri başta Üyelik Sözleşmesi gereklerini ve Hizmetler'i ifa etmek, Kullanıcı deneyimini geliştirmek (iyileştirme ve kişiselleştirme dahil), Kullanıcılar’ın güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, Hizmet'leri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, Kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek olmak üzere yukarıda işleme amaçları kısmında belirtilen amaçlardan herhangi birini gerçekleştirebilmek için iç veya dış kaynak hizmet sağlayıcılar, teknik eleman, teknik personel veya teknik hizmet / ürün sağlayıcılar, posta kuruluşları, kargo şirketleri, hukuk büroları, mali müşavirlik büroları, mahkeme, Cumhuriyet Savcılığı, adli veya idari makamlar, maliye, hazine, İçişleri Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, müsteşarlık dahil her türlü kamu kurum ve kuruluşu, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankalar, sosyal medya mecraları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.

Kullanıcının/Üyenin/Müşterinin Ad-Ünvan ve İletişim Bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

Cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığıyla elde edilen kişisel verileriniz üçüncü kişiler (gerçek veya tüzel) ile işbu bilgilendirme/aydınlatma metninde belirtilen kapsam ve amaçlarla paylaşılabilecektir.

istyatur kişisel verileri yukarıda belirtilen kategoriler ve amaçlar dahilinde bu amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere yurt içinde üçüncü kişilere aktarabileceği gibi yurt dışına da aktarabilecektir.

ı) Güvenlik
istyatur, kişisel verileri güvenli bir şekilde korumayı taahhüt eder. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini engellemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri çeşitli yöntemler ve güvenlik teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmektedir. Bu güvenlik düzeyi yasalar kapsamında işin mahiyeti gereğince objektif kriterlere göre asgari olarak taahhüt edilmiş olmakla birlikte, bu düzeyi aşan kapsamda bir taahhüt içermemektedir. Aynı zamanda kullanıcının/üyenin hem kendi verilerini hem de istyatur'un verilerini veya içerikleri korumak adına her türlü şahsi güvenlik tedbirlerini (bağlantı güvenliği, cihaz güvenliği, mekan güvenliği v.s.) alması gerekmektedir.

istyatur, kişisel verileri bu işbu bilgilendirme/aydınlatma metni ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklamayacaktır ve işleme amacı dışında kullanmayacaktır. istyatur, işbu bilgilendirme/aydınlatma metni uyarınca iç veya dış kaynak hizmet veya ürün sağlayıcılarla kullanıcılara/üyelere/müşterilere ait kişisel verilerin paylaşılması durumunda, söz konusu kaynak tedarikçilerinin de işbu madde altında yer alan taahhütlere riayet etmeleri için gerekli uyarı ve denetim faaliyetlerini icra edeceğini beyan eder.

İnternet sitesi, online sistem, portal, mobil uygulama üzerinden doğrudan veya dolaylı olarak veya ek link vererek veya doğrudan linke yönlendirerek başka uygulamalara bağlantı/link verilmesi halinde istyatur, bağlantı/link verilen uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kullanıcı/Üye/Müşteri işbu bilgilendirmeye/aydınlatmaya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal istyatur adresinden güncelleyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. Bilgilerin gerçek dışı veya güncel olmaması durumunda istyatur herhangi bir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kullanıcının/Üyenin/Müşterinin kullandığı arama motoru, programlar, kullandığı cihaz veya bağlantı nedeniyle diğer kişi veya kurumlar tarafından bilgilerin elde edilmesi durumunda sorumluluk istyatur’a ait olmayacaktır.

j) Veri Sahibi'nin Yasal Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle istyatur'a iletmeniz durumunda istyatur talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde (veya işin mahiyetine göre gereken sürelerde) ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için asgari 1 Türk Lirası (veya mevzuat uyarınca belirlenecek ücretlerde) işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde istyatur tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

istyatur'un sorumluluğu dışındaki durumlar
Verilerin, kullanıcı iradesi ile üçüncü kişi, kurum veya kuruluşlar ile paylaşılmış olması durumunda bu ortamlardan bilgilerin kaldırılması, değiştirilmesi, güncellenmesi hususunda istyatur'un herhangi bir taahhüdü veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Aynı şekilde içeriklerin arama motorlarında yer alan bir veri, içerik, bilgi, belge, görsel veya yazılı doküman olması durumunda arama motorlarından bu içeriklerin, bilgilerin kaldırılması, toplanması, değiştirilmesi, güncellenmesi hususunda da istyatur herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

Yasal Haklar Kapsamı
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Başvuru Şekli: Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, Türkçe olarak; veri sorumlusu sıfatıyla istyatur'a (Adres: Merkez Mah. Koca Mansur Sk. No:72, Aykaç 171 İş Merkezi B Blok Kat: 6 D:12-13 Şişli - İSTANBUL - Telefon: 0 212 709 47 71) kimliğinizi doğrulayıcı ve tespit edici belgeler ile elden iletebilir veya [email protected] adresinden iletebilirsiniz. istyatur'un cevap vermeden önce kimliğinizi ve bilgileri doğrulama, teyit etme veya ek bilgi veya belge isteme hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;
a. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
c. Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
d. Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
e. Talep konunuzun,
bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

istyatur başvurunun mahiyetine göre ve kapsamına göre tarafınızdan ek bilgi veya belge istemesi durumunda, kullanıcı/üye/müşteri başvurunun neticelendirilmesi amacı ile bu bilgileri/belgeleri ve gereken açıklamaları yapmakla yükümlü olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

İşbu bilgilendirme/ aydınlatma metni uyarınca taraflar yasalara, yönetmeliklere ve yasal mevzuata uygun davranacağını beyan, kabul ve taahhüt etmiştir.

İşbu bilgilendirme/aydınlatma metni onayı ile kullanıcı/üye/müşteri ilgili tüm şartları değişiklik olmaksızın kabul etmiş sayılır. Aksini iddia eden kullanıcı bilgilendirme/aydınlatma onayı vermemesi gerekmektedir.

Bilgilendirme / Aydınlatma Sahibi
İstya Turizm ve Tur Ticaret Limited Şirketi.

TOP

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır.

Detaylı Bilgi